" "
top of page
Recyclage- en transportbedrijf Popieul A&K Recycling

RECYCLAGEBEDRIJF VOOR DIVERSE AFVALSTROMEN IN NIEUWPOORT

Huishoudelijk en industrieel afval welkom

Ons bedrijf heeft in Nieuwpoort een degelijk uitgerust recyclagepark uitgebouwd dat toegankelijk is voor particulieren en bedrijven uit de streek.

Wij aanvaarden er heel wat verschillende afvalstromen.

Welke precies? Dat ziet u hier en ook in ons acceptatiereglement.

  • Grof huishoudelijk afval

  • Glas

  • Kunststoffen

  • Bouw- en sloopafval

  • Textiel

  • Hout

  • Voertuigbanden

  • Metalen, metaalschroot

  • Groenafval

  • Papier en karton

Anchor 1

Recyclagepark

Vanuit ecologisch standpunt proberen wij het binnengeleverde afval zo veel mogelijk te sorteren. Er zijn heel wat afvalfracties die mits de juiste behandeling nog zeer bruikbare materialen kunnen opleveren, hetzij voor de oorspronkelijke toepassing hetzij voor afgeleide toepassingen. Daarbij denken we specifiek aan ferrometalen en non-ferrometalen, papier en karton, glas, plastic en petflessen, recycleerbaar hout.


Recycleren betekent een besparing op het gebruik van grondstoffen. Dat wordt alsmaar belangrijker want we weten allemaal dat die schaars zijn. Het kadert in de betrachting om onze ecologische voetafdruk te beperken. En daarbij kan iedereen zijn steentje bijdragen.

Anchor 2

WILT U VAN UW INDUSTRIEEL OF HUISHOUDELIJK AFVAL AF? BRENG HET NAAR HET RECYCLAGEPARK VAN A&K RECYCLING POPIEUL CONTAINERS IN NIEUWPOORT.

bottom of page